Khách hàng tìm kiếm và vào 1 trang chi tiết 1 sản phẩm và tiến hành đặt hàng sản phẩm đó 

Phương thức này phù hợp với những đơn hàng ít sản phẩm tuy nhiên quý khách phải đợi nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi chỉnh sửa các thông tin theo chuẩn sau đó khách hàng sẽ tiến hành đặt cọc đơn hàng.

B1: Vào Báo giá, click “ Tạo đơn báo giá”.

B2: Màn hình hiển thị tab thêm mới đơn báo giá, click chọn “ Nhập sản phẩm”.

B3: Nhập thông tin sản phẩm cho đơn báo giá.

Nhập đầy đủ các thông tin của sản phẩm trong đơn báo giá: danh mục, link, tên sản phẩm, ảnh …

Click “Thêm sản phẩm này vào đơn” giống như thêm link sản phẩm trong giỏ hàng

Click “Tạo đơn hàng ” để gửi yêu cầu báo giá trực tiếp hoặc click “ Tạo đơn hàng “ để màn hình quay lại danh sách đơn báo giá, và gửi yêu cầu báo giá như hình bên

Đơn hàng của Quý Khách đã được báo giá thành công. Quý khách vui lòng quay lại “giỏ hàng” để tiến hành đặt cọc đơn để Bộ phận Đặt hàng mua hàng giúp khách hàng.

Đặt Cọc hàng

Để kết đơn hàng trong giỏ, khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống order với tài khoản đã đăng ký thành công.

B1. Click vào “ Giỏ hàng” , tìm tới đơn hàng cần Kết.

B2. Cập nhật lại thông tin đơn hàng trước khi đặt cọc: thay đổi số lượng sản phẩm, xoá sản phẩm khỏi đơn, tích chọn/bỏ tích chọn dịch vụ, thêm ghi chú (nếu muốn).

Khách hàng có thể chọn dịch vụ: kiểm đếm, đóng kiện, mua hàng nhanh cho đơn hàng của mình.

Kiểm tra số lượng sản phẩm

Kiểm tra chi phí tạm tính của đơn hàng

Click nút “ Đặt cọc” Chuyển tới tab Thông tin giao hàng

Note:

Chi phí đơn tạm tính sẽ thay đổi khi thay đổi số lượng, xoá link sản phẩm, tích chọn dịch vụ.

Số lượng của từng link sản phẩm phải thoả mãn điều kiện số lượng tối thiểu, tối đa của shop quy định. Nếu số lượng không thoả mãn điều kiện sẽ hiển thị cảnh báo.

Bước 3: Kiểm tra thông tin giao hàng.

Kiểm tra thông tin giao hàng.

Kiểm tra lại số tiền đơn hàng, % tỉ lệ đặt cọc

Click “ Đặt cọc”, để đặt cọc đơn hàng.

Note:

Địa chỉ giao hàng mặc định là địa chỉ từ thông tin tài khoản.

Nếu tài khoản chưa có địa chỉ giao hàng sẽ hiển thị cảnh báo thêm địa chỉ giao hàng để đặt cọc. Không thể đặt cọc đơn hàng nếu chưa có thông tin giao hàng.

=> Kết quả: đơn hàng đặt cọc thành công sẽ không còn trong giỏ hàng. Phát sinh giao dịch ví trừ tiền đặt cọc tương ứng.