Phương thức thanh toán

Để đảm bảo an toàn khi thanh toán ,Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm  sóc khách hàng của công ty.